thế giới lập trình viên

các câu hỏi kỹ thuật lập trìnhC#

Bỏ thẻ HTML trong một chuỗi

0guest hỏi lúc 2016/04/05 22:29:55

Làm cách nào để loại bỏ thẻ HTML trong một chuỗi bằng C#
C#

Bình luận

Chưa có bình luận

Câu trả lời


0taduofficial trả lời lúc 2019/06/14 23:14:15
#blog.tadu.vn #tạowebsitebằngwordpress

Bình luận

Chưa có bình luận

1taduofficial trả lời lúc 2019/06/14 23:13:08
#blog.tatu.vn #tạowebsitebằngwordpress

Bình luận

Chưa có bình luận

1Hancock trả lời lúc 2016/04/06 22:09:47
Đơn giản:
string noHTML = Regex.Replace(html, @"<[^>]+>", "");

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này
Liên hệ: