thế giới lập trình viên

các câu hỏi kỹ thuật lập trìnhHancock - Recommended by 0 user(s)

Hancock

Giới tính : Nam
Hôn nhân: Đã có gia đình
Điểm: 0

0

Kỹ năng của tôi

Basic knowledge
Hiểu sâu
Cơ bản
Giỏi
Giỏi
Programing language
Hiểu sâu
Cơ bản
Giỏi
Database
Giỏi
Mới biết
Web
Hiểu sâu
Giỏi
Mobile
Giỏi
Framework/Components
Cơ bản
Giỏi
Giỏi
Network/Systems
Giỏi
Mới biết
Languages
Giỏi

Liên hệ: