thế giới lập trình viên

các câu hỏi kỹ thuật lập trình.NET

C#

Làm sao cache dữ liệu trong C# Window app?

1guest hỏi lúc 2016/03/10 22:53:26

Mình muốn cache dữ liệu được load từ 1 file trong Window app, dữ liệu cache sẽ được reset khi nội dung file thay đổi. Có ai biết cách nào giúp mình với
.NET
C#

Bình luận

Chưa có bình luận

Câu trả lời


0Hancock trả lời lúc 2016/03/24 11:00:22
Sample
CacheItemPolicy policy = new CacheItemPolicy();
policy.ChangeMonitors.Add(new HostFileChangeMonitor(new string[] { [your_dependent_file] }));
MemoryCache.Default.Add(CACHE_KEY, [cache_data], policy);

Bình luận

Yêu cầu tối thiểu: .NET 4.0, và phải thêm reference đến assambly System.Runtime.Caching
admin (2016/04/11 10:55:48)

Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này
Liên hệ: