thế giới lập trình viên

các câu hỏi kỹ thuật lập trìnhASP.NET MVC

Name cua action trong view

0guest hỏi lúc 2016/02/05 11:02:40

Lam sao lay duoc name cua action trong view (ASP.NET MVC 5)
ASP.NET MVC

Bình luận

Chưa có bình luận

Câu trả lời


1Hancock trả lời lúc 2016/02/23 21:51:44
@ViewContext.RouteData.GetRequiredString("action")

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này
Liên hệ: