thế giới lập trình viên

các câu hỏi kỹ thuật lập trìnhjavascript

IE9

Cách sử dụng hàm setTimeout trong IE9

1guest hỏi lúc 2016/01/23 13:13:01

Hiện giờ minh đang sử dụng hàm setTimeout(function, milliseconds, arg). Rủi thay IE9 không hỗ trợ paramter thứ 3. Khối lượng code giờ quá nhiều khiến mình không thể sử dụng hàm setTimeout với 2 tham số. Có ai giúp được mình không?
javascript
IE9

Bình luận

Chưa có bình luận

Câu trả lời


0Hancock trả lời lúc 2016/01/17 15:30:35
Nhúng đoạn code sau vào trong page mà bạn muốn sử dụng hàm setTimeout
if (navigator.appVersion.indexOf('MSIE 9') > 0) {
  window.orgTimeout = window.setTimeout;
  window.setTimeout = function (callback, delay, arg) {
    return window.orgTimeout((function (param) {
      return function () {
        callback(param);
      };
    })(arg), delay);
  }
}

Bình luận

Chưa có bình luận

Vui lòng đăng nhập để trả lời câu hỏi này
Liên hệ: