thế giới lập trình viên

các câu hỏi kỹ thuật lập trìnhcss

javascript

ie9

Some problems with IE

0Hancock đăng lúc 2016/01/23 13:14:44

Textbox with transparent background color will never raise events such as focus, blur, click, ... To resolve this, you could use css with rgba function with alpha value as 0
css
javascript
ie9

Bình luận

Chưa có bình luận
Liên hệ: