developers world

tecnical questionC#

ASP.NET

ASP.NET MVC

ASP.NET Forms

MS SQL

TSQL

javascript

html/css

RFA - Hoạt động buôn bán methamphetamine và các chất cấm khác không hề giảm

Hoạt động buôn bán methamphetamine và các chất cấm khác không hề giảmMinh họa: Cuộc họp báo về vụ thu giữ kỷ lục hơn 500 kg methamphetamine từ Việt Nam ở Hồng Kông vào ngày 2/11/2020.

Hoạt động buôn bán chất methamphetamine và các chất cấm khác từ Tam Giác vàng tỏa đi vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Văn phòng Liên hiệp Quốc về Chống Ma túy & Tội phạm (UNODC) vào ngày 2/6 cảnh báo như vừa nêu trong báo cáo tựa đề "Các loại ma túy tổng hợp ở Đông và Đông Nam Á". Đây là báo cáo đầu tiên của UNODC về tình trạng buôn bán ma túy sau khi các nước mở cửa do hết dịch COVID-19.

Báo cáo nêu rõ dạng thức các nhóm tội phạm ma túy tái tổ hợp lại như trước khi xảy ra đại dịch, và những tuyến vận chuyển được thay đổi đáng kể.

UNODC cho biết lượng methamphetamine lớn tiếp tục được sản xuất, buôn bán; ketamine và những loại ma túy tổng hợp khác cũng được mở rộng sản xuất.

Methamphetamine là loại ma túy được sử dụng nhiều nhất tại khu vực Đông và Đông Nam Á. Trong thập niên qua, số liệu sử dụng loại này tiếp tục tăng.

Theo báo cáo của UNODC, các loại ma túy tổng hợp nay có lợi thế hơn hoạt động trồng cây thẩu để làm thuốc phiện là nhờ vào quy mô sản xuất công nghiệp.

Bên cạnh đó, quyền kiểm soát lãnh địa của các tổ chức tội phạm có tổ chức lớn tại khu vực cho phép chúng gia tăng và đa dạng hóa nguồn cung, mở rộng thị trường.

Original link
Contact: