developers world

tecnical questionC#

ASP.NET

ASP.NET MVC

ASP.NET Forms

MS SQL

TSQL

javascript

html/css

RFA - Trại hè Tiếng Anh đầu tiên Việt-Miên-Lào

Trại hè Tiếng Anh đầu tiên Việt-Miên-LàoMục đích của trại theo thông cáo là giúp các học viên Access trao đổi ý kiến, xây dựng kết nối đa văn hóa.

Một trại hè Tiếng Anh đầu tiên giữa ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào sẽ diễn ra tại thành phố Lào Cai, Việt Nam từ ngày 5 đến 9 tháng 6 tới đây.

Thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phát đi ngày 2/6 thông tin về sự kiện vừa nêu, và cơ quan này là đơn vị bảo trợ cho trại hè đó.

Cụ thể thành phần tham dự gồm hơn 100 học sinh thuộc chương trình học bổng Acess, giáo viên, chuyên gia Anh ngữ và nhân viên Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ từ ba nước Việt- Miên- Lào. Trường Cao đẳng Lào Cai là đơn vị tổ chức.

Mục đích của trại theo thông cáo là giúp các học viên Access trao đổi ý kiến, xây dựng kết nối đa văn hóa. Những người tham gia sẽ trải nghiệm các nội dung tập huấn đa dạng, các chuyến đi thực địa, và các hoạt động văn hóa xoay quan chủ đề khả năng lãnh đạo.

Chương trình học bổng Access, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, cung cấp 360 giờ giảng dạy tiếng Anh miễn phí cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở độ tuổi 13-21 tại hơn 90 quốc gia. Mục đích nhằm trang bị cho học sinh trình độ tiếng Anh thiết yếu, kỹ năng công nghệ thông tin và kỹ năng mềm, từ đó nâng cao khả năng tiếp cận các cơ hội giáo dục và việc làm sau khi tốt nghiệp.

Kỹ năng ngôn ngữ Tiếng Anh và những chuyên môn cần thiết khác sẽ giúp cho những học sinh tham gia tăng tiến bản thân và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Original link
Contact: