thế giới lập trình viên

các câu hỏi kỹ thuật lập trình

First name trong tiếng Anh có nghĩa là gì?

0hoidap đăng lúc 2018/06/04 04:29:36

First name trong tiếng Anh có nghĩa là tên của bạn. 

Cấu trúc họ tên chuẩn trong tiếng Anh và các nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính: 

first name + Middle name + last name 

first name thường ít được coi trọng khi xưng hô trong giao tiếp. Thông thường họ thường sử dụng last name là chính. Khác với tiếng Việt Tên được coi trọng hơn họ. 

Ví dụ một tên thông dụng của người nước ngoài 

Donald John Trump : là tên của tổng thống Mỹ hiện tại

Trong đó Donald là first name,  John là middle name và Trump là last name. 
 
Nếu bạn thường xuyên xem các tin tức thời sự thì truyền thông và báo chí thường gọi Trump nhiều hơn là gọi Donald. 

Như vậy các bạn đã hiểu first name là gì rồi phải không. 

Bình luận

Chưa có bình luận
Liên hệ: